Amälan bikupor

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling?
För att få driva en biodling måste du anmäla biodlingen och följa de regler som finns.

Anmälan görs på blankett SJV V16 eller på länsstyrelsens hemsida.

Ladda ner blanketten SJV V16 här.

Biodlarnas 4 viktigaste regler för att hindra smittspridning

Som biodlare ska du

  • anmäla till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda
  • anmäla till tillsynsman eller länsstyrelse om du misstänker att dina bin är sjuka
  • förvara vax, honung och begagnade bikupor och annan utrustning så att bin inte kommer åt det
  • be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor med mera ut från ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta.